Vad gör en rörmokare

Rörmokare & VVS

VVS-montör är den officiella jobbtiteln på vad som i vardagstal kallas rörmokare eller rörläggare. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. En rörmokares huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar allt arbete kring vatten- och avloppsledningar. Som privatperson bör du alltid anlita en utbildad och certifierad VVS-montör vid arbeten som rör:

  • Rördragning i kök, badrum eller andra våtutrymmen (då du till exempel genomför en renovering)
  • Installation av inredning såsom toalettstol, badkar och diskbänk
  • Installation av värmepump eller varmvattenberedare
  • Installation av värmesystem så som solvärme, elpanna eller element
  • Om du har problem med avlopp eller andra rörsystem i ditt hem

En rörmokare har ett utvecklat sinne för tekniska lösningar och detaljer. Om du gör dina egna ritningar för en renovering av våtutrymmen bör du alltid kontakta en rörmokare innan arbetet påbörjas, det finns vissa tekniska detaljer att ta hänsyn till som endast yrkeskunniga är medvetna om. Tänk även på att andra yrkeskunniga, så som elektriker eller snickare kan behöva konsulteras.

Rörmokaren behöver inte bara vara kreativ för att hitta smarta lösningar, utan bör även vara tekniskt lagd då många värme- och kylanläggningar är datoriserade. Att kunna skapa och läsa ritningar är också ett måste.

Låt våra rörmokare hjälpa dig.

En VVS-montör jobbar inte enbart i folks hem, utan kan även arbeta inom industrier och byggarbetsplatser och vara anställda direkt av fastighetsbolag, sjukhus eller industribolag. Vid den typen av uppdrag jobbar VVS-montören oftast i arbetslag, medan service i till exempel privata hem utförs av en eller ett par rörmokare.

Hur blir man rörmokare?

Det finns olika vägar att ta för att bli rörmokare. För att bli certifierad VVS-montör krävs alltid både utbildning och praktik. Utbildningen passar dig som inte är kräsmagad, samt gillar att arbeta med händerna och ha ett varierande jobb. Yrket innebär en del obekväma arbetsställningar och det är viktigt att du är både praktiskt lagd, har ett öga för detaljer samt är noggrann.

Gymnasieutbildning: Om du inte har genomgått din gymnasieutbildning än så ska du söka till VVS- och fastighetsprogrammet. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande), alltså praktik där du får möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper samt knyta viktiga kontakter inför ditt väntade arbetsliv. Efter avslutad utbildning är du berättigad att börja arbeta som lärling. Utbildningen till rörmokare i Stockholm finns på flera gymnasieskolor, bland annat i Huddinge, Värmdö och Bromma.

Rörmokare med behörighet

KY-utbildning / Vuxenutbildning: Innefattar samma utbildning och behörighet som gymnasieprogrammet, men vem som kan söka kan variera. Vanligtvis söker du via din kommun och du måste ha gått ut grundskolan.

Lärling: Efter avslutat utbildning måste du gå som lärling i ca 2 år. Detta innebär i princip att du arbetar som rörmokare under handledning.

Bli branschcertifierad: Efter din lärlingsperiod kan du göra branschprovet hos VVS-branschens yrkesnämnd och på så sätt bli certifierad VVS-montör.

Framtiden för VVS-montörer

Framtiden som rörmokare ser ljus ut. Du kan enkelt både starta egen firma eller jobba som anställd. Jobb finns det alltid, det råder just nu brist på VVS-montörer i Stockholm. Genom att genomföra ditt jobb väl bygger du upp ett gott rykte och kommer generera fler kunder. Som VVS-montör kan du jobba var du vill. En av de största fördelarna med yrket är att du inte är bunden till ett företag eller en plats utan har obegränsade valmöjligheter.

En dag på jobbet för en rörmokare

En av fördelarna med att vara rörmokare är att ingen dag är den andra lik. Rörmokare kan få åka på akuta uppdrag som översvämningar eller akuta stopp. Vid planerade projekt som en badrumsrenovering kan arbetet pågå över flera månader, medan de minsta jobben som en droppande kran eller byte av blandare bara tar någon timme.

Rörmokare som jobbar inom service har oftast egen bil med alla verktyg och reservdelar som de behöver så att de enkelt kan ta sig runt till olika platser. En rörmokares dag börjar oftast tidigt på morgonen, men då akuta problem kan uppstå när som helst på dagen erbjuds oftast jour dygnet runt.

Anlita en rörmokare

När du ska anlita en rörmokare i Stockholm så börja med att garantera dig om att det är en certifierad VVS-montör du anlitar. Det finns många som utger sig för att vara rörmokare, men de kan ha fått sin licens indragen, eller aldrig ens haft någon. Du kan be om att få se rörmokarens licens. Om du anställer en person som inte är yrkeskunnig riskerar du att få mer problem efter att arbetet är utfört än du hade innan. Om jobbet har blivit felaktigt utfört kan det gå så illa att du får allvarliga fuktskador som kan vara förödande för din fastighet. Tyvärr kommer troligtvis inte försäkringen att täcka upp skadorna heller eftersom de inte var utförda av en fackman. Din renovering kan istället bli som ett avsnitt ur Fuskbyggarna där det både drar ut på tiden och går långt över budget.

Om du har problem som stopp i avloppet kan du först prova att lösa upp proppen själv innan du kontaktar en rörmokare. Tänk på att inte använda medel eller föremål som kan skada rören, då kan problemet bli ännu större istället.

Vad är Säker Vatten?

Branschregler Säker Vatteninstallation är ytterligare en verifikation på att VVS-aktören följer branschregler. Det är inte lag på att bli auktoriserad av Säker Vatten, men i dagsläget efterfrågar många försäkringsbolag, kommuner eller större arbetsgivare att företaget är auktoriserat. Reglerna är framtagna av branschens aktörer och ställer krav på både installatörer och produkterna de använder. Detta för att öka säkerheten samt minska slarv. Reglerna garanterar att rörmokaren följer det som ingår i utbildningen.

Pris för rörmokare i Stockholm

Priset skiljer sig givetvis utifrån arbetets omfattning. Det billigaste alternativet kan i längden bli det dyraste om personen inte är yrkeskunnig. Även i akuta fall är det bättre att läsa recensioner, googla hantverkarens namn och företag för att se om någonting misstänkt dyker upp som visar på att det är någon som utger sig för att vara en certifierad rörmokare. Läs gärna recensioner, fråga bekanta om de kan rekommendera någon eller be om referenser innan du ingår avtal.

Du kan kontakta oss dygnet runt för kostnadsförslag på arbeten inom rörspolning, t.ex. stamspolning aller avloppsspolning. Vi har vårt kontor för spolning av avlopp i Sollentuna, men utför jobb över hela Stockholm.