RÖRINSPEKTION

ÅTERKOMMANDE PROBLEM
I RÖREN?

Vi hjälper er att se vad som döljer sig i dina rör och orsakar stopp.
Många gånger så får man återkommande stopp i avloppsledningarna trots spolning. Är ni kanske bara nyinflyttad till ert nya drömboende och vill säkerställa att avloppsystemet i huset fungerar som den ska eller är ni lyckligt ovetande? Då hjälper vi dig med en rörinspektion.

En del problem som uppstår i avloppssystemet är ibland dolda och finns där helt utan att vi vet att de finns.

Vi utför rörinspektioner i alla typer av ledningar med vår högkvalitativa kamerautrustning. På så sätt får man en övergripande bild över vad som orsakar driftstörningarna i ledningssystemet och hur vi kan åtgärda de på bästa sätt.

VANLIGA ORSAKER TILL ÅTERKOMMANDE AVLOPPSTOPP.

  • Förskjutningar i skarvarna
  • Hål och sprickor
  • Byggmaterial i samband med renovering
  • Främmande föremål
  • Rötter
  • Sättningar i ledningen.
Vi hjälperdig med Rörinspektion
Avdrag på rörinspektioner

HAR NI ÅTERKOMMANDE PROBLEM MED AVLOPPEN?

Ring oss på 08-12 81 81 81