STOPP I TOALETTEN

Rensa stopp i toaletten

Stopp i toan i Stockholm

Ett ämne som nästan är lite tabubelagt eftersom det är obehagligt att tänka på är stopp i toaletten. Fungerar inte toaletten har vi hamnat i en riktigt otrevlig situation som kan kräva att vi tar på oss gummihandskarna och utför en av hemmets allra smutsigaste uppgifter. Särskilt hushåll med bara en toalett är utsatta eftersom det då kanske inte finns ett smidigt alternativ. Att be om att få låna grannens toalett för att man har stopp i den egna är inte det roligaste. Om man har stopp i flera avlopp samtidigt är det ett tecken på att felet sitter längre ner i rören och då behöver man förmodligen hjälp av ett proffs. De flesta drabbas någon gång av denna oegentlighet och i den här artikeln så ska vi gå igenom några olika strategier som kan fungera vid stopp i toaletter och andra avlopp.

Stopp i toan i Stockholm

En rörmokare kan hjälpa dig med stopp du inte själv lyckats åtgärda. Så länge du inte bor en bra bit bort från närmsta samhälle är hjälpen i regel bara ett telefonsamtal bort. Bor du i Stockholm är konkurrensen så pass stor att du kan begära in flera offerter ifall det skulle behövas en lite mer omfattande insats. Bor du i ett flerbostadshus kan det vara så att flera är drabbade och då är det förmodligen läge för en så kallad stamspolning.

Under en stamspolning används en särskild maskin som tvättar rören invändigt med varmt vatten under högt tryck. Det är något som bör göras åtminstone en gång vart tionde år om man vill förebygga problem men det kan alltså också vara ett sätt att lösa en akut situation. Om toaletten inte fungerar som den ska innebär det inte bara en sanitär olägenhet utan även att vatten kan börja läcka någonstans i fastigheten och orsaka vattenskador.

Stopp i golvbrunn

Golvbrunnar finns i alla våtutrymmen och är helt enkelt hål som leder ner vatten i rör och sedan bort från huset eller lägenheten. Det finns golvbrunnar i tvättstugor, badrum och kanske även i garaget. När man får problem med en golvbrunn är det vettigt att försöka analysera vad det kan vara som orsakat problemet, ofta är det något som hör samman med rummets funktion.

I ett garage kan det vara oljerester och grövre skräp från ett avspolat fordon som täppt till i golvbrunnen. I tvättstugan handlar det ofta om ludd från tvättade plagg. I regel räcker det med att skruva bort filtret som i de flesta fall är en del av golvbrunnen och rengöra för hand efter att man tagit på sig skyddshandskar. Olika kemikalier kan användas vid svårare fall och till skillnad från när man rengör en toalett behöver man inte vara orolig för att skada porslinet. Golvbrunnar i ekonomiutrymmen och garage brukar tåla rätt hårda tag.

Vad göra vid stopp i toaletten?

Innan du går så långt som till att ringa efter en rörmokare finns det flera åtgärder du kan vidta på egen hand. Börja med att tömma toaletten på vatten, är det ett ordentligt stopp kan detta ta en stund. Om inget vatten överhuvudtaget rinner ner genom avloppet får du avlägsna det genom att helt enkelt skopa upp vatten från toaletten. Förhoppningsvis är det rent. Efter det tar man fram en vaskrensare, det är en sugpropp i gummi med ett handtag. Se till att gummit täcker hålet, tryck fast det och dra upp ner med handtaget, det hjälper för det mesta. I lite svårare fall kan man använda ett rensband. Det är en ståltråd med en fjäder som man kan föra längre in i röret.

Har du varken rensband eller vaskrensare hemma kan det ibland hjälpa att försöka skölja med tryck. Det åstadkommer man genom att hälla vatten, från så hög höjd som möjligt, precis där toaletten kröker. Att använda riktigt hett vatten kan ibland vara en fördel. Har du tillgång till en högtrycksspruta kan även den användas. En annan lösning är att använda propplösare, alltså ett ämne som löser upp organiskt material. Var dock medveten om att det finns produkter som i värsta fall kan skada emaljen på din toalett.

Stopp i duschen

Stopp i duschen råkar alla ut för då och då. Ofta är det inte särskilt allvarligt eftersom det inte är lika mycket smuts som passerar genom golvbrunnen i en dusch som när det gäller toaletten eller golvbrunnen i ett kök eller garaget. Det som kan vara problematiskt är att det kan finnas flera olika delar som kan ha orsakat stoppet. Duschkabiner och badkar har en avrinning med sil som sedan fortsätter genom ett rör, där det kan bli stopp, och vidare ner i stammarna via ytterligare en sil.

Det gäller helt enkelt att gå metodiskt till väga och försöka ta reda på var man har problem. Rör kan behöva skruvas isär och silar, alltså gallret som sitter över avrinningen, kan behöva tas bort. Förhoppningsvis är det sedan bara ta bort det som ansamlats under silen. Oftast är det fråga om vanligt människohår, eller kanske någon liten leksak om det finns barn i hushållet.

Kan man inte lösa problemet på detta sätt, eller med hjälp av propplösare, vaskrensare och rensband, är det dags att söka hjälp av oss på Spolvision. I värsta fall kan man skada rören om man anstränger sig för mycket och på fel sätt. Ibland är det något hel annat än smuts från hushållet som orsakat problemet. Det kan vara rötter som trängt in i rören, något som faktiskt är ett vanligare bekymmer än man kan tro för villaägare.

 

Så gör du om du får stopp

Har du fått stopp i avloppet är det bara att bita ihop och ta tag i problemet. Den utrustning man kan behöva är lätt att få tag i, men bör finnas i alla välutrustade städskåp. Nio gånger av tio kan man lösa problemet. Exakt vilka metoder man ska använda sig av beror lite på i vilket utrymme avloppet sitter och på vad det är för smuts man handskas med. Propplösande medel, en vaskrensare med gummipropp och gummihandskar är oftast det första man ska försöka med. Att ta reda på var stoppet sitter kan vara en liten utmaning i ett badrum där man inte bara har golvbrunnen att hålla reda på utan även avrinning från badkaret.

HAR NI FÅTT AKUT
STOPP I TOALETTEN?