Stamspolning

JOUR DYGNET RUNT ALLA DAGAR I VECKAN

 Vi erbjuder alla fastighetsägare och bostadsrättföreningar ett heltäckande och skräddarsydda lösningar för varje situation. Vi utför stamspolning med hetvatten för det bästa resultatet. Oberoende om det är en akut rensningen eller ett planerat arbete.

Stamspolning i Stockholm

Vad är stamspolning?

Stamspolning i stockholm

Ni upptäcker väldigt fort när avloppet inte fungerar som det ska. Några tecken på att det är ett så kallad pågående stopp är att det bubblar i handfaten, dålig lukt tränger upp ifrån vattenlåsen, nivåskillnad i vattenlåset i toaletten. Vi erbjuder alla fastighetsägare och bostadsrättföreningar ett heltäckande och skräddarsydda lösningar för varje situation. Vi utför stamspolning med hetvatten för det bästa resultatet. Oberoende om det är en akut rensningen eller ett planerat arbete.

Var utför vi stamspolning?

Vi utför stamspolningar i hela Stockholmsområdet med utgångspunkt från Sollentuna, du får snabbt hjälp med spolning i Täby, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge, Vallentuna och resten av Stockholm

Hur görs en stamspolning?

Vid en stamspolning rensas alla avloppsrör i fastigheten. En stamspolning behöver göras regelbundet i både enfamiljsfastigheter som flerfamiljsfastigheter. Stamspolningen sker i förebyggande syfte för att undvika att det blir stopp, eller ännu värre, vattenskador eller översvämningar. Genom att ta hand om rören minskas slitaget, vilket ger rören en längre livstid. Att regelbundet spola rören blir även billigare än om olyckan skulle vara framme och allvarliga fuktskador skulle drabba fastigheten. Dåligt skötta rör kan även resultera i ett stambyte, vilket är kostsamt och tröttsamt för de som bor i fastigheten.

Hur ofta bör en stamspolning genomföras?

Behovet av spolning varierar beroende på fastighet. I regel rekommenderas en stamspolning var femte år, men faktorer som stammarnas ålder, skick och slitage spelar också in. I och med att många tvätt- och diskprogram körs med lägre temperaturer, och att många toaletter är snålspolande så bidrar inte lägenheterna med samma ”självrengöringssystem” längre.

För att undvika att rören slammar igen är det viktigt att alla i fastigheten tänker på att inte spola ner vad som helst i avloppen. Sanitetsprodukter, tops och matrester har de flesta lärt sig att de inte får spola ner. Dock är det många andra skadliga produkter som lätt slinker ner som hår och matfett. Även kemikalier, målarfärg och gips är vanligare än vad du tror, för var tvättar du eller barnen händerna och verktygen? Om det inte finns tydliga informationsblad i fastigheten där du bor prata med er fastighetsskötare så att alla i fastigheten kan hjälpas åt att hålla rören rena. Om du äger din fastighet bör du gå igenom reglerna med de som bor där.

När är det dags för stamspolning?

Att spola stammarna innan det är försent är av största vikt för att slippa en större olycka. Om du märker att:

  • Det kommer unken lukt från vasken eller avloppet
  • Det ”gurglar” från rören
  • Avrinningen är långsam trots att du rensat vattenlåset

Då är det dags för en stamspolning. Vänta inte längre, för när rören väl har börjat att slamma igen tar det inte lång tid innan det blir stopp.

Hur går en stamspolning till?

I en fastighet med flera lägenheter så påbörjas spolningen alltid i källaren. Där finns uppsamlingsledningen som spolas ut till huvudledningen som finns utanför fastigheten. Efter det spolas ledningarna i varje enskild lägenhet. Spolningen sker nerifrån och upp, och avslutas med vinden. På vinden finns vanligtvis avluftningen för fastigheten. Denna rensas också då det är ett vanligt tillhåll för djur som kan fastna och dö inne i systemet. Avluftningen rensas ner till källaren och uppsamlingsleden.

Spolningen är miljövänlig och sker utan kemikalier. Endast hett vatten i ett anpassat, högt tryck används för att rensa rören. Spolningen anpassas utifrån rörens kondition och förutsättningar så att inga skador sker. Spolningen tar ca 30 minuter per lägenhet. Vid behov kan rören inspekteras med filmkamera. Detta görs för att se om det finns skador som hål eller dåliga skarvar som bör åtgärdas.

Pris för en stamspolning i Stockholm?

När vi kommer för att spola avloppen är det bra om utrymmena är tömda. Detta både så att vi får plats att arbeta, men även så att ingenting kommer till skada under arbetets gång.
För en avloppsspolning i köket går vi in under diskbänken. I badrummet spolas golvbrunnen samt vasken. Vattenlåsen kontrolleras även och byts ut vid behov. Samma sak gäller för tvättstugan. Grenledning spolas ut till huvudledningen.

Vilka metider arbetar vi med

Det finns olika metoder att utföra en stamspolning av en fastighets avloppsstammar.
Vi på Spolvision AB arbetar främst med munstycke som har ett roterande huvud som rengör röret insida med hjälp av små jetstrålar åt olika riktningar. Vi justerar trycket och temperaturen på pannan efter förutsättningarna och stammarnas skick och material.

Vi arbetar oss alltid ifrån det lägsta spol stället och arbetar oss succesivt upp i fastigheten. På så sätt minimerar man riskerna för eventuella översvämningar och stopp i stammen. Skulle en skada vara framme så har vi alltid sugmaskin och utrustning för akut sanering för att minimera skadorna.

Spola oftare och betala mindre

Efter en stamspolning har vi möjlighet att hjälpa er att kontrollera statusen på ledningarnas insida. Då gör man stickprov på några ställen runt om i fastigheten för att få en uppfattning om rörens skick.

Undvik dyra stamrenoveringar och underhåll era befintliga avloppsstammar så håller de betydligt längre. På så sätt spar ni både tid och pengar.

Call Now Button
Verifierad av MonsterInsights