Avloppsspolning

JOUR DYGNET RUNT ALLA DAGAR I VECKAN

Vi utför spolning av avlopp och högtrycksspolning med högteknologisk teknik som är skonsam för miljön. Tillvägagångssättet innebär att avlagringar och andra typer av hinder som orsakar stopp i avloppet eller andra problem avlägsnas med hjälp av högtrycksspolning.

Avloppsspolning i Stockholm

Avloppsspolning en viktig åtgärd:

Om ett stopp uppstår i avloppet så är det viktigt att åtgärda stoppet i tid. Genom att anlita oss för att utföra en ordentlig spolning av avloppet undviker du eventuella följdproblem som kan bli mycket kostsamma. Det är viktigt att du tar kontakt med oss så fort som möjligt efter det att du misstänker att det är dags att göra en avloppsspolning.

Vad kostar avloppsspolning?:

Priset för att spola rent i avloppet skiljer sig åt och beror bland annat på hur komplicerat stoppet är och hur lång tid det tar att utföra själva avloppsspolningen. Men tag kontakt med oss på Spolvision så får du en prisbild

Avloppsspolning:

Dina vatten- och avloppsrör använder du varje dag, och de får utstå mycket slitage. Ingenting annat än vatten, toalettpapper och det som kommer ut ur kroppen bör spolas ner i avloppet, men visst slinker det gärna ner både hår, matrester, kaffesump och matfett i rören. Ämnen som inte hör hemma i rören är både skadliga och kan orsaka stopp. Om avrinningen börjar gå långsamt eller om det kommer en unken lukt från avloppen betyder det att det är dags att rensa. Underhåll dina avlopp med jämna mellanrum, men gör även en avloppsspolning en gång om året – innan olyckan är framme.

Så underhåller du dina rör:

  • Undvik att spola ner ämnen som inte hör hemma i avloppet, det gäller även när du tvättar verktyg (allt från stekpannor till penslar eller ljusstakar med stearin)
  • Rensa avlopp från hår och vasken från matrester innan de råkar spolas ner
  • Använd inga kemikalier – det är skadligt både för rören samt en rörmokare ifall att de måste in och arbeta i rören
    Använd med jämna mellanrum “stor spolningen” för snålspolande toaletter
  • ensa rören med bakpulver, äppelcidervinäger och kokande vatten istället för kemikalier
  • Använd en vaskrensare för att lösa upp proppbildningar

När är det dags för en avloppsspolning?:

Om du märker att det fortfarande kommer ljud eller lukt från avloppet, eller att avrinningen inte blev bättre av ditt underhåll så är det dags för professionell hjälp. Vänta inte för länge! När rören har börjat slamma igen blir det lätt ett ordentligt stopp som kan få mycket allvarligare konsekvenser som att ledningarna går sönder och det blir fuktskador i fastigheten.

Olika typer av avloppsspolningar:

Högtrycksspolning: Kallas den miljömedvetna metoden då man med hjälp av varmt vatten och ett tryck anpassat till rörens förmåga spolar dem rena från avlagringar, skräp som fastnat samt rost. Utrustningen för avloppsspolningar är förutom högtryckstvätten även olika munstycken som är anpassade till rörens storlek, kondition och material, samt problematiken.

Underhållsspolning förebygger problem med rören då flödet i avloppssystemet återställs. Spolningen genomförs med en högtrycksspolning av ledningarna. Trycket avgörs utifrån rörens kondition samt hur allvarligt problemet är. Denna typ av spolning används för att rensa bort till exempel härdade matfetter, lagrade matrester, hår och papper.

Villaspolning Utförs något annorlunda mot om det är en hel fastighet med flera lägenheter som ska spolas. Vanligtvis används vatten med ett tryck upp till 500 bar. Ibland kan även en mekanisk rengöring vara nödvändig om “slipningen” från vattnet inte var nog.

Hur går en avloppsspolning till?:

När vi kommer för att spola avloppen är det bra om utrymmena är tömda. Detta både så att vi får plats att arbeta, men även så att ingenting kommer till skada under arbetets gång.
För en avloppsspolning i köket går vi in under diskbänken. I badrummet spolas golvbrunnen samt vasken. Vattenlåsen kontrolleras även och byts ut vid behov. Samma sak gäller för tvättstugan. Grenledning spolas ut till huvudledningen.

Hur går en avloppsspolning till?:

När vi kommer för att spola avloppen är det bra om utrymmena är tömda. Detta både så att vi får plats att arbeta, men även så att ingenting kommer till skada under arbetets gång.
För en avloppsspolning i köket går vi in under diskbänken. I badrummet spolas golvbrunnen samt vasken. Vattenlåsen kontrolleras även och byts ut vid behov. Samma sak gäller för tvättstugan. Grenledning spolas ut till huvudledningen.

Avloppsspolning i Stockholm

Vi utför avloppsspolningar runt om i Stockholm med omnejd. Priset för din avloppsspolning varierar beroende på fastighet och omfattning. Kontakta oss direkt för mer information.

Vi arbetar i rätt ordning och korrekt metod efter behov

Varför är just våra högtryckstjänster så effektiva?
En kombination av en många års erfarenhet och fullödiga kunskap har vi nu kunnat komma fram till att:

– Utföra arbetet på korrekt sätt direkt ifrån början.
– Använda rätt utrustning vid varje enskilt fall för att få önskad effekt.

Slutresultatet blir att kunden inte behöver verken lägga ner med tid eller pengar på att lösa samma problem inom snar framtid.

Call Now Button
Verifierad av MonsterInsights